Het gilde

Overheid

Hoofdman   
A. v. Doormaal (1997)
 
Ere hoofdman
P. Kouwenberg (1982) 
 
Deken schrijver     
J. Willems (1996) 
 
Deken schatbewaarder    
J. Moorman (1982) 
 
Opper deken
H. Hendrikx (2005)
 
Deken 
Sj. op ’t Hoog (2010)
 
Koning
P. Moorman (2005) 
 
Keizer
J. Kerkhof (1983)
 
Een overzicht van de historie van onze Hoofdlieden en

Ere Leden

J. Huijsmans (1958)
A. Horrevorts (1965)
J. v.d. Bruggen (1966)
M. v. Korven (1966)
J. Wolfs (1966)

Buitengewoon Lid

A. Moorman-Bruurs (2002)
J. Rijnen-Wolfs (2003)
M. Leijten-Ketelaars (2008)
C. op ’t Hoog-Wolfs (2009)
J. Beerens-v.d.Zanden (2010)
T. Hoeven-Bruurs (2013)
A. v.d. Brand (2014)
T. van Alphen-van Kempen (2016)
J. v. Korven-Lapien (2017)
C. van Gisbergen-Copal (2018)

Tamboers

F. Kouwenberg (1980)
P. Kerkhof (1992)
A. Rijnen (1992)
J. v. Laarhoven (1990)
N. v.d. Heuvel (2013)

Vendeliers

H. v.d. Loo (1982)
A. v.d. Heuvel (1995)
B. v. Zon (1997)
R. v. Korven (2000)
J. v.d. Loo (2003)

Vaandrig

W. Moorman (2009)

Leden

A. Kouwenberg (1975)
J. Rijnen (1980)
J. v. Laarhoven (1981)
J. v.d. Zanden (1981)
P. Bijsterveld (1982)
M. d. Cort (1989)
H. Ketelaars (1993)
A. op ’t Hoog (1998)
J. Mulders (2015)
E. Boogaers (2016)
R. Dirkx (2016)
A. v.d. Sande (2016)
P. Timmermans (2016)
K. Boogaers (2017)

Schutters

T. Roosen (1982)
J. Hoeven (1988)
M. v.d. Sande (1988)
S. Moorman (2004)
M. op ’t Hoog (2005)
H. Rijnen (2005)
Th. Moorman (2010)
G. Claassen (2010)
D. Ketelaars (2010)
A. Moorman (2011)
W. Claasen (2011)
B. Claassen (2012)
G. Claassen (2012)
K. Claassen (2012)
R. Wolfs (2013)
B. Stokkermans (2013)
J. Verschoor (2013)
A. Melis (2013)
K. Claassen (2013)
A. op 't Hoog (2014)
A. Mutsaars (2015)
C v.d. Ven (2015)
M. Ketelaars (2015)
G v.d. Loo (2015)