Nieuws‎ > ‎

Gilde St. Joris heeft 115 jaar broederschap geëerd.

Geplaatst 28 apr. 2015 13:28 door Hans Willems   [ 28 apr. 2015 13:30 bijgewerkt ]
De statiedag van Gilde St. Joris is dit jaar gevierd op 18 april 2015. Om 8.15 uur was de samenkomst bij het gildehuis met ontvangst van een kopje koffie. Rond de klok van half negen werd er vertrokken naar de keizer H. Kerkhof. Om negen uur zijn we bij de keizer H. Kerkhof waar eerst de vaandelgroet werd gebracht aan Hans en zijn vrouw Dinette. Er was koffie met worstenbrood, en roggebrood met zult wat er goed in ging. Rond de klok van half tien uur gingen we naar de kerk voor de mis, elke feestdag het gilde begint met H. Mis. De mis werd gedaan door onze nieuwe pastoor Francis De Meyer, die het gilde met mooie woorden welkom heet in de kerk. Na de mis werd de vaandelgroet gebracht aan de pastoor en de burgemeester door de vaandrig. In optocht met slaande trommen en vendels werd naar het gildehuis party boerderij "'t Draaiboompje" gelopen, onder het genot van een lekker zonnetje.

Na de aankomst bij het gildehuis werden de jubilarissen Janus Horrevorts 50 jaar gildebroeder, Adri Kouwenberg 40 jaar gildebroeder en Jan van Laarhoven jr. 25 jaar lid van het gilde in het zonnetje gezet. Eerst was er een woord door de burgemeester Hans Janssen, die namens het gemeente bestuur de erewijn aanbod. Ondertussen was de pastoor ook aangekomen, die ook een klein welkom woord tot het gilde richtte. Hierna was het woord aan de kringvoorzitter van "Het Kwartier van Oirschot" Bert van de Staak die namens het kringbestuur het kringkroontje kwam op spelden bij Janus Horrevorts voor het 50 jaar broederschap. Adri Kouwenberg krijgt de kring onderscheiding voor 40 jaar broederschap opgespeld. De kringvoorzitter Bert van de Staak spraak lovende woorden tot de jubilarissen. Dit werd door de aanwezige gildebroeders en zusters met een applaus afgesloten. Hierna was het woord voor de hoofdman van het gilde Thijn van Korven die het zilveren kruisboogje bij Jan van Laarhoven mocht opspelden voor 25 jaar broederschap. De partners van de jubilarissen kregen een bos bloemen van de hoofdman aangeboden namens het gilde. Hierna werd de vaandelgroet door de vaandrig Wil Moorman gebracht. Hierna werd de familie van Janus in de gelegenheid gesteld om Janus en de andere jubilarissen te feliciteren, waarna alle gildebroeders en zusters de jubilarissen konden feliciteren. Hierna werden we verwacht voor de bekende koffietafel waar ook familie van Janus voor uitgenodigd waren. De pastor en de afvaardiging van het kringbestuur genoten ook van de koffietafel. Rond de klok van half een waren onze gasten vertrokken en konden we ons opmaken voor de jaarvergadering.