Nieuws‎ > ‎

Gilde St. Joris heeft 125 jaar broederschap geëerd

Geplaatst 1 mei 2014 12:37 door Hans Willems   [ 3 mei 2014 08:33 bijgewerkt ]
De statiedag van Gilde St. Joris wordt gevierd op 19 april 2014, dit is de zaterdag die het kortste bij 23 april, het feest van St. Joris, licht. Om 8.15 uur was de samenkomst bij het gildehuis met ontvangst van een kopje koffie. Rond de klok van half negen werd er vertrokken naar de keizer H. Kerkhof. Om negen uur zijn we bij de keizer H. Kerkhof, waar eerst de vaandelgroet werd gebracht, aan Hans en zijn vrouw Dinette. Er was koffie met worstenbrood wat er goed in ging. Rond de klok van tien uur gingen we naar het gildehuis waar de dienst werd gehouden, omdat het vandaag Stille zaterdag is. Deze dienst werd gedaan door Theo te Wierik en als assistent had Theo, Jeanne Ketelaars meegebracht. De intenties waren voor de levende en overleden leden van het gilde, en in het bijzonder voor de jubilarissen Piet Mutsaars, Theo Witlox en Giel de Cort en hun gezinnen. Theo dacht ook aan de hoofdman Thijn van Korven, de vaandrig Wil Moorman en  Jos van Alphen die alle ziek waren. Na de dienst werd het woord genomen door de dekenschrijver om de jubilarissen toe te spreken.
 
 
Giel de Cort is 25 jaar een trouw lid van het gilde. Het gildelidmaatschap is begonnen doordat Giel op het Stokske in de buurt van Piet Mutsaars woonde en deze gingen ook samen jagen en van het een is het ander gekomen. Giel is vele jaren een actief en een trouwe schutter op onze wekelijkse schietavonden, totdat zijn ogen en zijn gezondheid hem in de steek lieten. Giel was ook altijd een gildebroeder waar een beroep op kon worden gedaan als het nodig was.
 
Theo Witlox 40 jaar in trouw en broederschap verbonden aan ons gilde. Theo is lid van de overheid geweest in de jaren tachtig van de vorige eeuw. In de vele jaren dat hij al lid is, heeft hij menig pijl geschoten op de wekelijkse schietavonden. Theo is altijd een trouw en actieve gildebroeder van onze gilde geweest.
 

Als laatste hebben een gildebroeder die al langer bij ons gilde als dat menig van ons op deze aarde is, namelijk Piet Mutsaars. Piet is in het jaar 1954 lid geworden van het gilde als jonge man. Het vendelen heeft hem jaren verbonden aan het gilde en ging hem ook goed af. Met een vaste groep vendeliers waren ze steeds aanwezig op de gildedagen. Piet was ook een goed schutter, hij is koning geweest in het jaar 1983. Nadat het koningschap, kreeg Piet het zilver van de oud koningen omgehangen en dit heeft hij gedragen tot 2007. Dit kwam doordat de koning die af gegaan was keizer werd of een functie in de Overheid bekleedde. Piet heeft ook vele jaren de wekelijkse schietavonden bezocht en meegeschoten. Piet was ook vele jaren jager en nog en zo doende konden we vele jaren een beroep op hem doen om te zorgen met andere jagers dat er voldoende wild was voor onze jaarlijkse wildverschieting. De waarnemende hoofdman Ton van Doormaal had een cadeau bij zich: St. Joris en de draak in plaquette vorm met een zilveren opschrift en een mooie bos bloemen.

De Nieuwe kringvoorzitter Bert van de Staak sprak lovende woorden tot de jubilarissen. Dit werd door de aanwezige gildebroeders en zusters met een applaus afgesloten. Hierna werd de vaandelgroet door de waarnemend vaandrig Jan Wolfs gebracht. Door Hein van de Loo en Theo Moorman werd nog de vendelgroet gebracht. Hierna werd de familie van Piet als eerste in de gelegenheid gesteld om Piet te feliciteren, waarna alle gildebroeders en zusters de jubilarissen konden feliciteren. Hierna werden we verwacht voor de bekende koffietafel, waar ook familie van Piet voor uitgenodigd waren. De pastor en de afvaardiging van het kringbestuur genoten ook van de koffietafel. Ronde de klok van half een waren onze gasten vertrokken en konden we ons opmaken voor de jaarvergadering.