Nieuws‎ > ‎

Verslag NFSB toernooi kruisboog op wip

Geplaatst 7 okt. 2012 08:35 door Hans Willems   [ 7 okt. 2012 08:37 bijgewerkt ]
Op zondag negen en twintig april twee duizend en twaalf is de federatiewedstrijd kruisboog op wip gehouden in Moergestel bij gilde Sint Joris. Dit gilde heeft de taak op zich genomen om weer een federatiewedstrijd te houden nadat het vorige jaar er door omstandigheden geen wedstrijd is gehouden door de kring “Kwartier van Oirschot” omdat het gilde dat de organisatie op zich genomen had zich had terug getrokken. De federatie en het kringbestuur hebben het verzoek bij Sint Joris neer gelegd om de draad weer op te pakken. Er is gekozen om dit te houden op negen en twintig april omdat er dan geen wedstrijden zouden zijn maar, er waren toch gilden die een onderlinge wedstrijd hadden georganiseerd en zodoende konden deze gilden niet hier aan deelnemen. Tijdens deze dag werden we bezocht door de kringvoorzitter van “Het Kwartier van Oirschot’ Jan van Riel en de Federatievoorzitter Jos Verbeeten.
Het is een goed verlopen wedstrijd geweest en er waren 99 gildebroeders en zusters waaronder vier jeugdleden. Na een lange strijd tussen de schutters was de uitslag toch bekend. De prijzen werden uitreikt door de keizer Hans Kerkhof, de Koning Peter Moorman en Hoofdman Thijn van Korven namens het gilde Sint Joris en door de leden van de federatie schietcommissie Marc Pijnenburg en Jan IJzendoorn.  

De uitslag

Dit was ook het eerste jaar dat er voor de jeugd een federatie kruisje te winnen was. Jordy Colijn van het gilde Sint Catharina – Sint Joris was het eerste jeugdlid die dit kruisje mee naar huis kon nemen en was hier zeer trots op.  
De kampioen ging dit jaar naar voor de vele kruisboogschutters geen onbekende schutter namelijk Henrie van Berkel van het gilde Sint Joris uit Diessen.  
Het korps prijs ging dit jaar naar het gilde Sint Joris uit Diessen, dit korps bestond uit Ed de Laat, Hans van Berkel, Paul van Berkel en Henrie van Berkel.  
Het viertal van gilde Sint Jorissen Catharina uit Gemonde ging dit jaar met de eerste prijs weer naar Gemonde, het viertal bestond uit de volgende schutters, Johnny van der Leest, Harry Geerts, Martien van de Loo en Wilfried van der Leest. 
Bij het personeel werd er afgekampt tot elf punten waar van de uitslagen als volgt waren:
 Sint-Jorisgilde  Diessen Henri van Berkel 15 1
 St. Joris-St. Catharinagilde Gemonde Welfred van der Lees 15
 St. Joris-St. Catharinagilde Gemonde Harry Geerts 15 3
 Sint-Jorisgilde Diessen Paul van Berkel 15
 Schuttersgilde St.Martinus en St. Antonius Lexmond en Hei- en Boeicop Fons Brand 14
 Sint-Jorisgilde Diessen Hans van Berkel 14 2
 Sint Antonius Stiphout Jan van Bree 14 3