Het gilde

Overheid

Hoofdman

A. v. Doormaal (1997)

Ere hoofdman

P. Kouwenberg (1982)

Deken schrijver

J. Willems (1996)

Deken schatbewaarder

R. Wolfs (2013)

Opper deken

H. Hendrikx (2005)

Deken

Sj. op ’t Hoog (2010)

Koning

A. v.d. Heuvel (1995)

Keizer

J. Kerkhof (1983)

Een overzicht van de historie van onze Hoofdlieden en Koningen en Keizers

Ere Leden

J. Huijsmans (1958)

A. Horrevorts (1965)

J. v.d. Bruggen (1966)

M. v. Korven (1966)

J. Wolfs (1966)

Buitengewoon Lid

A. Moorman-Bruurs (2002)

J. Rijnen-Wolfs (2003)

M. Leijten-Ketelaars (2008)

C. op ’t Hoog-Wolfs (2009)

T. Hoeven-Bruurs (2013)

T. van Alphen-van Kempen (2016)

J. v. Korven-Lapien (2017)

Tamboers

F. Kouwenberg (1980)

P. Kerkhof (1992)

A. Rijnen (1992)

J. v. Laarhoven (1990)

N. v.d. Heuvel (2013)

Vendeliers

H. v.d. Loo (1982)

B. v. Zon (1997)

R. v. Korven (2000)

J. v.d. Loo (2003)

Vaandrig

W. Moorman (2009)

Leden

A. Kouwenberg (1975)

J. Rijnen (1980)

J. v. Laarhoven (1981)

J. v.d. Zanden (1981)

P. Bijsterveld (1982)

M. d. Cort (1989)

H. Ketelaars (1993)

A. op ’t Hoog (1998)

J. Mulders (2015)

E. Boogaers (2016)

R. Dirkx (2016)

A. v.d. Sande (2016)

P. Timmermans (2016)

K. Boogaers (2017)

Schutters

T. Roosen (1982)

J. Moorman (1982)

J. Hoeven (1988)

M. v.d. Sande (1988)

S. Moorman (2004)

M. op ’t Hoog (2005)

P. Moorman (2005)

H. Rijnen (2005)

Th. Moorman (2010)

G. Claassen (2010)

D. Ketelaars (2010)

A. Moorman (2011)

W. Claasen (2011)

B. Claassen (2012)

G. Claassen (2012)

K. Claassen (2012)

B. Stokkermans (2013)

J. Verschoor (2013)

A. Melis (2013)

K. Claassen (2013)

A. op 't Hoog (2014)

A. Mutsaars (2015)

C v.d. Ven (2015)

M. Ketelaars (2015)

G v.d. Loo (2015)

J. Hazenberg (2019)

M. Knoop (2019)